Wiskunde Interactief

De series Wiskunde Interactief is niet meer verkrijgbaar.

Op deze pagina kunt u de laatste update vinden. Ook vind u informatie over bekende problemen en veelgestelde vragen.

Alles verbergen | Alles tonen - klik op het onderwerp hieronder om de inhoud te bekijken

- Updates

Laatste update: 26 juni 2013

Het kan zijn dat door het verschijnen van nieuwe versies van Windows en Windows Explorer u een melding krijgt van bijvoorbeeld "voor deze software is minimaal explorer 4.0 nodig".
Op deze pagina vindt u altijd de nieuwste versie van Wiskunde Interactief. Het is raadzaam deze update te downloaden en hem vervolgens op uw PC te installeren. De update zal dan automatisch zoeken naar uw versie van Wiskunde Interactief. Is er inmiddels een nieuwe update beschikbaar, bijvoorbeeld voor bovengenoemde melding, dan wordt deze op uw harde schijf gezet en is uw versie van Wiskunde Interactief weer up-to-date!

Download Klik hier om het bestand te downloaden en sla het bestand (IWUpdate.exe - 3,5 Mb) op op uw harde schijf, bijvoorbeeld in de map Mijn Documenten.

Installatie handleiding:
De update kan worden gestart na het installeren van de Wiskunde Interactief CD's.
Na het opstarten worden de geïnstalleerde titels weergegeven.
Update

Druk op Update uitvoeren om de titels te updaten.
Na het updaten verschijnt de melding 'klaar'.

- Veelgestelde vragen

Vraag: Op mijn beeldscherm (ingesteld op 800 x 600 pixels) moet ik soms scrollen om een pagina of een animatie helemaal te kunnen bekijken. Hoe komt dat?

Wiskunde Interactief is ontworpen voor een beeldscherminstelling van minimaal 1024 x 768 pixels. Dat betekent dat u bij die instelling alle pagina's netjes in beeld krijgt. Door het gebruik van afbeeldingen en animaties in de uitleg van complexe wiskunde-onderwerpen kan het voorkomen dat u op een lagere resolutie (bijvoorbeeld 800 x 600 pixels) een beetje moet 'scrollen'. Echter nooit zodanig dat u informatie of afbeeldingen niet kunt bekijken. U kunt dus probleemloos werken met Wiskunde Interactief, ook als uw beeldscherm op 800 x 600 pixels staat.

U kunt eventueel ook proberen uw beeldscherm op een hogere resolutie in te stellen. U dat via Configuratiescherm, Beeldscherm, tabblad Instellingen. Daar kunt u de beeldschermresolutie aanpassen (afhankelijk van de mogelijkheden van uw videokaart).

Vraag: Waar zijn deze cd-roms te koop?

De Wiskunde Interactief cd-roms zijn niet meer verkrijgbaar.

Vraag: Waarom is er een aparte cd-rom over negatieve getallen? Dat is toch slechts een klein onderdeel van de stof voor de brugklas?

Het rekenen met negatieve getallen blijft vaak tot in het derde en vierde leerjaar een struikelblok. Als men een leerling die moeite heeft met wiskunde individueel bijles geeft, blijkt maar al te vaak dat het rekenen met plussen en minnen aanleiding geeft tot veel verwarring en fouten. Het gevolg is, dat de leerling optellen en vermenigvuldigen vaak door elkaar haalt.

De oorsprong van dit probleem ligt in de te summiere behandeling van dit onderwerp in de brugklas. Niet alleen wordt er te weinig aandacht besteed aan de uitleg van de theorie, ook het aantal oefensommen is vaak volstrekt onvoldoende. Zo verwacht men bijvoorbeeld van de leerling dat hij het minteken niet meer automatisch ziet als de opdracht ‘trek af’, maar dat hij het minteken, zonder dat hem dat expliciet wordt gezegd, vaak moet gaan zien als een toestand van het getal zelf. Deze theoretische gedachtesprong moet goed uitgelegd worden en heeft daarna geruime tijd nodig om te bezinken. Een aparte cd-rom met veel oefensommen lijkt ons daarom zeer gewenst. Onvoldoende vaardigheid in het rekenen met negatieve getallen vormt - evenals een gebrekkige breukenkennis - een zeer slechte start voor het onderwijs in de wiskunde. Ook voor wiskunde geldt immers: ‘Een goed begin is het halve werk.’

Vraag: Waarom worden er op de cd-roms zulke 'gemakkelijke' (kleine) getallen gebruikt?

Bij het uitleggen en begrijpen van abstracte onderwerpen is het van belang dat de leerling al zijn aandacht kan richten op het onderwerp zelf. Moeilijke getallen leiden af en dragen niet bij tot een juiste en snelle begripsvorming.

Vraag: Waarom zijn er cd-roms over breuken? Dat is toch basisschoolstof?

Een degelijke breukenkennis vormt een onmisbare basis voor algebra. Als een kind moeite heeft met wiskunde, blijkt maar al te vaak dat zijn problemen worden veroorzaakt door een gebrekkige breukenkennis. Op de basisschool worden breuken vaak zeer summier behandeld. Daarna wordt in de brugklas in de meeste schoolboeken zelfs geadviseerd om toch eenvoudige breuksommen met de rekenmachine te berekenen! Een en ander leidt ertoe dat in het voortgezet onderwijs breuken een enorm probleem vormen, hetgeen leerkrachten helaas maar al te vaak onvoldoende beseffen.

Vraag: Wat is de techniek achter deze cd-roms?

Bijna alle tot nu toe ontworpen wiskundesoftware voor het middelbaar onderwijs is gemaakt met behulp van Java (applets).
Wiskunde Interactief is op een geheel andere manier gemaakt. Om alle voordelen van de computer te kunnen gebruiken bij het uitleggen van abstracte wiskundige begrippen en voor het maken van prints, oefeningen en toetsen, is een geheel eigen methode ontwikkeld die gebruik maakt van Macromedia Flash. Deze software wordt zeer veel gebruikt bij (en is ontwikkeld voor) het maken van websites. Juist daardoor is deze software zeer visueel en uitermate geschikt voor het maken van animaties. Als een leerling moeite heeft met een wiskundig begrip, komt dit omdat hij niet geleerd heeft bij dit abstracte begrip een concreet beeld te zien. Met behulp van visuele, soms bewegende, plaatjes kan de leerling zich een wiskundig begrip vaak zeer snel en effectief eigen maken. Het wiskundige begrip roept voortaan bij hem direct een juist beeld op. Zoals het woord ‘stoel’ ook bij iedereen die de Nederlandse taal kent een beeld oproept.
Bij het maken van wiskundesoftware heeft men te maken met de extra moeilijkheid dat men wiskundige symbolen (zoals bijvoorbeeld het integraalteken) goed, flexibel en interactief op het scherm moet zien te krijgen. Ook voor dit probleem blijkt Flash een uitstekende oplossing te kunnen bieden.

Vraag: Wie is Liesbeth van der Plas?

Liesbeth van der PlasDrs. Liesbeth van der Plas (1951) studeerde natuurkunde (met als afstudeerrichting theoretische astrofysica) aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Zij behaalde tevens haar eerstegraads lesbevoegdheid in zowel de wiskunde als de natuurkunde. Na haar studie was zij werkzaam als lerares wiskunde in zowel het reguliere voortgezet onderwijs als het volwassenenonderwijs. Sinds enige jaren houdt zij zich bezig met het ontwerpen en ontwikkelen van educatieve software.

 

Vraag: Zijn de cd-roms over breuken ook geschikt voor leerlingen van het basisonderwijs?

Ook leerlingen van het basisonderwijs kunnen de cd-roms over breuken zeer goed gebruiken.
Jonge kinderen zullen met behulp van deze methode met breuken veel minder moeite hebben. Bij elke som wordt een bijbehorende illustratie getoond in de vorm van ‘taartpunten’ die ineens in stukjes worden gesneden. Het abstracte idee van breuken, dat wat breuken vooral voor jonge kinderen zo moeilijk maakt, wordt aldus voortdurend concreet en inzichtelijk gemaakt. Daarbij komt dat de software een actieve deelname van het kind verlangt. Het slepen met taartpunten is voor basisschoolkinderen plezieriger en speelser dan alleen maar cijfers op papier zetten.
Het verdient wel aanbeveling om in het basisonderwijs de vmbo-versies te gebruiken.

Vraag: Zijn de cd-roms van Wiskunde Interactief ook geschikt voor gebruik in huiswerk- en bijles-instituten?

Jazeker. De cd-roms kunnen op een aantal manieren gebruikt worden:

 1. De leerling kan achter de PC oefenen met stof die hij nog niet (goed) beheerst.
 2. De begeleider kan m.b.v. de cd-roms vaststellen welke hiaten er nog zitten in de kennis van de leerling.
 3. De leerling kan thuis extra oefenen met de cd-roms.
 4. De begeleider kan via de cd-roms opgaven en uitgewerkte opgaven afdrukken en de opgaven voorleggen of meegeven aan de leerling als huiswerk.

Vraag: Zijn de cd-roms van Wiskunde Interactief ook geschikt voor leerlingen die geen moeite hebben met wiskunde?

Wiskunde Interactief is geschikt voor iedereen die wiskunde in zo weinig mogelijk tijd goed wil leren en begrijpen. Een leerling die geen moeite heeft met wiskunde zal zich juist zeer snel de stof eigen maken met behulp van de interactieve lesmethode. Hij hoeft niet te wachten op anderen. Als hij iets begrijpt klikt hij immers direct door. Als hij de opgaven van één printvel goed maakt en begrijpt, zal hij geen tweede printvel aanklikken, maar meteen doorgaan naar de volgende paragraaf.

- Bekende problemen

Het probleem: Bij een toets of huiswerkprogramma kan ik geen komma intypen terwijl dat volgens de informatie bij het betreffende onderdeel wel zou moeten kunnen.

Om een komma in te kunnen typen wordt in de meeste huiswerkprogramma's en in veel toetsen het enkelvoudige aanhalingsteken gebruikt, omdat de gewone kommatoets geen code heeft in Macromedia Flash.
Als deze enkelvoudige quote key ‘ niet reageert, moet je de taal van je toetsenbord anders instellen. Kies Verenigde Staten (internationaal) in plaats van Engels. Als er een icoontje van het toetsenbord op je taakbalk staat, kun je hierop klikken met de rechtermuisknop en de taal veranderen. Als dit icoontje er niet is, ga je als volgt te werk:
Start (/ Instellingen) / Configuratiescherm / Landinstellingen ( venster: Landinstellingen) tabblad Talen, knop Details (venster: Tekstservices & invoertalen) tabblad Instellingen, Toetsenbord: Verenigde Staten (internationaal), OK.

Het probleem: Bij een toets of huiswerkprogramma kan ik geen x of andere letter intypen terwijl dat volgens de informatie bij het betreffende onderdeel wel zou moeten kunnen.

Zorg dat de CapsLock-toets gedeactiveerd is en klik in de buurt van het invoerveld.

Het probleem: Help! Ik kan het programma op de cd-rom niet installeren

Als u Windows XP Servicepack 2 heeft geïnstalleerd, kunt u mogelijk de cd-rom met het programma niet meer installeren.

Na het dubbelklikken op het bestand setup.exe ziet u dan de volgende melding:

16 bits Window Subsysteem

Dit probleem wordt veroorzaakt door een (onbedoelde) wijziging in Windows XP na installatie van Servicepack 2. Microsoft heeft daarvoor een oplossing ontwikkeld. Om de onderstaande stappen te volgen, kunt u het beste de tekst op deze webpagina even afdrukken. Daarna voert u de beschreven handelingen uit.

 1. Klik op deze hyperlink: http://www.visualtour.com/downloads/xp_fix.exe

 2. Klik in het venstertje dat verschijnt op Opslaan

 3. Selecteer in het venster dat verschijnt, bij Opslaan in: het Bureaublad en klik op Opslaan. Het bestand xp_fix wordt nu gedownload.

 4. Als het downloaden is voltooid: sluit Internet Explorer.
  Na het downloaden van het bestand ziet u op uw Bureaublad het pictogram het pictogram xp_fix
 5. Dubbelklik op het pictogram xp_fix. Het fix-programmaatje wordt nu geïnstalleerd.

 6. Klik op OK

 7. Klik op OK

  Na installatie wordt de computer afgesloten en opnieuw gestart. Daarna kunt u het pictogram weer van uw Bureaublad verwijderen:
 8. Klik met de rechtermuisknop op het pictogram xp_fix
 9. Klik in het menu dat verschijnt op Verwijderen.
  Vervolgens kunt u het programma op de cd-rom installeren.

Het probleem: Nadat ik de software geinstalleerd heb blijft mijn scherm blauw en zie ik geen tekst of opgaven.

Dit komt hoogst waarschijnlijk doordat uw map met Temporary Internet Files vol is. Om deze leeg te maken moet u het volgende doen.Start uw internetbrowser op en ga naar Extra =>Internet-opties =>Tijdelijke Internet-bestanden en klik op knop bestanden verwijderen en daarna op ok.

Het probleem: Op de cd-roms Vmbo Breuken deel 2 en Havo/vwo Breuken deel 2 gaat er soms iets niet goed bij het delen van breuken.

Download de laatste update van Wiskunde Interactief. Hierin zijn bekende problemen en bugs in Wiskunde Interactief opgelost.

Het probleem: Op de cd-roms Vmbo Leerjaar 1 deel 2 en Havo/vwo Leerjaar 1 deel 2 gaat er heel soms in paragraaf 1 iets niet goed bij de berekening van een omtrek.

Download de laatste update van Wiskunde Interactief. Hierin zijn bekende problemen en bugs in Wiskunde Interactief opgelost.

Het probleem: Op de cd-roms Vmbo Negatieve getallen en Havo/vwo Negatieve getallen gaat er in paragraaf 5 iets mis in de berekening van sommige opgaven.

Download de laatste update van Wiskunde Interactief. Hierin zijn bekende problemen en bugs in Wiskunde Interactief opgelost.