Kunt u deze nieuwsbrief niet lezen? Klik dan hier om de internetversie te bekijken

Karakter Interactive website

Nieuwsbrief

Karakter Interactive Nieuwsbrief
  jan 2011  |  Colofon   Nieuwsbriefservice beëindigen?  |  Uw e-mailadres wijzigen  

Beste abonnee,

U ontvangt deze Karakter Interactive Nieuwsbrief omdat u zich heeft aangemeld voor deze gratis service. Ook klanten van de Karakter Interactive webwinkel ontvangen als service deze gratis Nieuwsbrief.
In de Karakter Interactive Nieuwsbrief krijgt u informatie over de series De Leerlijn, Toetstrainers, SLIM OEFENEN en Wiskunde Interactief.

Karakter Interactive software

Bent u op zoek naar gemakkelijk inzetbare software waarmee u uw leerlingen of uw kind(eren) zelfstandig en op maat kunt laten oefenen met specifieke leerstof? In deze Nieuwsbrief en op de website www.karakterinteractive.nl vindt u uitgebreide informatie over de vier educatieve series van Karakter Interactive.
Kwalitatief uitstekende én betaalbare software die aansluit bij alle onderwijsmethoden.
Alle Karakter Interactive software-series worden ontwikkeld door auteurs die beschikken over jarenlange onderwijservaring en een gedegen didactische kennis. Geïnspireerd door de onderwijspraktijk, met een scherp oog voor wat u en uw leerlingen of uw kind(eren) nodig hebben!

Toetstrainers

De bekende serie Toetstrainers is ideaal bij de voorbereiding op de CITO ENTREETOETS in groep 7 en de CITO EINDTOETS BASISONDERWIJS in groep 8. Van deze populaire serie zijn al meer dan 85.000 exemplaren verkocht!

De LeerLijn

Met De LeerLijn-reeks beschikt u over een serie taal- en rekentitels waarmee het kind zelfstandig en in eigen tempo een complete leerlijn kan herhalen. Startpunt in de leerlijn is altijd het niveau dat de leerling nog onvoldoende beheerst.

SLIM OEFENEN

De serie SLIM OEFENEN is een nieuwe reeks waarmee kinderen ongelimiteerd kunnen oefenen met specifieke leerstofonderdelen. De serie is in ontwikkeling en wordt regelmatig uitgebreid met nieuwe titels. Een aantal titels in deze serie zal verschijnen met audio-ondersteuning. Zeer geschikt voor kinderen met dyslexie!

Wiskunde Interactief

In de serie Wiskunde Interactief is een speciale Breuken-titel voor het primair onderwijs beschikbaar waarin de complete breukenleerstof wordt aangeboden met animaties, uitleg en oefeningen. Goed kunnen rekenen met breuken is de onmisbare basis voor wiskunde-onderwijs in de brugklas. Laat uw leerlingen of uw kind werken met deze unieke cd-rom!

De educatieve software-series van Karakter Interactive zijn methodeonafhankelijk en geschikt voor gebruik op school én thuis! Netwerkversies voor scholen zijn beschikbaar. Meer informatie: www.karakterinteractive.nl

NOT 2011
NOT 2011

Ook dit jaar is Karakter Interactive aanwezig op de Nationale Onderwijs Tentoonstelling in de Jaarbeurs in Utrecht. De NOT vindt plaats van 25-1 t/m 29-1. Karakter Interactive nodigt u uit om de software te komen bekijken. U vindt de Karakter Interactive-stand in Hal 11 A069.

Titeloverzicht

Overzicht titels in de series Toetstrainers, De Leerlijn, SLIM OEFENEN en Wiskunde Interactief

Serie Toetstrainer
De Toetstrainer-reeks neemt ouders en leerkrachten het meeste werk uit handen. Geheel volgens de indeling van de Entreetoets in groep 7 en de Cito-toets in groep 8 kan nu achter de computer geoefend worden.
Er zijn drie oefenniveaus. Op niveau 1 oefenen kinderen zonder tijdsdruk, op niveau 2 oefenen zij met tijdsdruk en op niveau 3 oefenen zij onder dezelfde condities als tijdens de echte Cito-toets.
Op niveau 1 en 2 kunnen de kinderen voor elke vraag een beroep doen op een tip die aangeeft in welke richting de oplossing van de vraag moet worden gezocht. Van alle gemaakte vragen wordt bijgehouden welke fout werd gemaakt, en wat de fout was. Komt een bepaalde fout (te) vaak voor dan slaat de software alarm. Ouders en leerkrachten kunnen een overzicht oproepen van de gemaakte fouten. Aan de hand van dit overzicht kan eenvoudig worden bepaald of er nadere instructie nodig is en of er extra geoefend moet worden. Bijvoorbeeld met de software die is uitgegeven in de series De LeerLijn of SLIM OEFENEN.

In deze nieuwsbrief:
Karakter Interactive software
NOT 2011
Serie Toetstrainer
Serie De LeerLijn
Serie SLIM OEFENEN
Serie Wiskunde Interactief
Aanbieding Luisterjeugdboeken en Computerboeken voor kinderen
Netwerkversies
Waar te koop?
Colofon
 
Websites:
www.karakterinteractive.nl
www.toetstrainer.nl
www.wiskunde-interactief.nl
www.deleerlijn.nl
 
Meer informatie over de serie Toetstrainers
Meer informatie over de serie De LeerLijn
Meer informatie over de serie SLIM OEFENEN
Meer informatie over de serie Wiskunde Interactief
 

Oefenen voor de Entreetoets in groep 7

Sietse Kuipers
Entreetoets Rekenen voor groep 7

Amaray-doos
€ 15.95
Meer info

Sietse Kuipers
Entreetoets Taal voor groep 7

Amaray-doos
€ 15.95
Meer info

Sietse Kuipers
Entreetoets Studievaardigheden voor groep 7

Amaray-doos
€ 24.95
Verschijnt:
feb-2011

 

Oefenen voor de Citotoets in groep 8

Sietse Kuipers
Geschiedenis en maatschappelijke verhoudingen, Groep 7 en 8

Amaray-doos
€ 13.95
Meer info

Sietse Kuipers
Aardrijkskunde en natuuronderwijs, Groep 7 en 8

Amaray-doos
€ 13.95
Meer info

Sietse Kuipers
Identificeren en afleiden van informatie uit teksten, Groep 7 en 8

Amaray-doos
€ 13.95
Meer info

Sietse Kuipers
Hanteren van informatiebronnen, lezen van kaarten, tabellen en grafieken, Groep 7 en 8

Amaray-doos
€ 13.95
Meer info

Sietse Kuipers
Woordkeus, formuleren en lezen, Groep 7 en 8

Amaray-doos
€ 13.95
Meer info

Sietse Kuipers
Spelling, Groep 7 en 8

Amaray-doos
€ 13.95
Meer info


Vernieuwde interface! Versie 3.0

Sietse Kuipers
Cijferend rekenen en leessommen, Groep 7 en 8

Amaray-doos
€ 13.95
Meer info

Sietse Kuipers
Hoofdrekenen, Groep 7 en 8

Amaray-doos
€ 13.95
Meer info

Deze titels zijn verkrijgbaar bij www.karakterinteractive.nl, boekhandel en warenhuis.

Netwerkversies cd-roms
De cd-roms zijn ook als netwerkversies beschikbaar voor gebruik op scholen. Stuur voor informatie over prijzen en voorwaarden een mail naar info@karakterinteractive.nl.

 
 

[ top ]

Serie De LeerLijn
Leren kost tijd en inspanning. Zo zijn de meeste onderwerpen die kinderen op de basisschool leren, tijdrovend. Leren lezen en leren rekenen neemt jaren in beslag.
De lessen die de kinderen krijgen zijn in volgorde geplaatst. Wat eerder komt is meestal eenvoudiger en nodig om wat er daarna komt te begrijpen. Als we alle rekenlessen op een rij zetten, krijgen we een leerlijn. Op zijn beurt bestaat deze leerlijn weer uit kleinere en kortere leerlijnen. Er zijn leerlijnen voor de tafels, voor het metriek stelsel, voor procenten en verhoudingen, en ook voor staartdelingen. De leerlijn staartdelingen begint ongeveer in groep 6 en loopt door tot en met groep 8.

Ook van alle taallessen kunnen we een leerlijn maken. Deze leerlijn bestaat – net als de rekenleerlijn - uit kleinere en kortere leerlijnen. Er zijn leerlijnen voor technisch lezen, voor het schrijven van teksten, en ook voor het zuiver schrijven, dat is de spelling. De leerlijn spelling begint eigenlijk al in groep 3 en loopt door tot en met groep 8.

De programma's op de cd-roms in de serie De LeerLijn bevatten leerlijnen voor diverse onderwerpen. Het begin van een leerlijn is eenvoudig. De leerlijn eindigt met de moeilijke onderdelen. Bijvoorbeeld met sommen zoals het delen tot achter de komma. Daar tussenin vindt u tientallen stappen. Elke stap gaat weer een beetje verder en is nodig voor de volgende stappen.

Nu zijn niet alle kinderen even ver gevorderd met de verschillende leerlijnen, zelfs niet als ze in dezelfde klas zitten. Daarom is het ook niet nodig dat alle kinderen hetzelfde doen en op hetzelfde punt beginnen. De LeerLijn-programma's zoeken daarom eerst uit wat uw kind al weet. Als dat eenmaal duidelijk is kan het oefenen beginnen. Precies op het punt in de leerlijn waar uw kind aan toe is. Als het niveau bepaald is, gaat het kind verder met oefenopgaven. Na verloop van tijd en afhankelijk van de prestaties van het kind, geeft het programma toestemming om een toets te maken. Wordt die toets goed gemaakt, dan mag het kind verder naar de volgende stap in de leerlijn. Aan het eind van de leerlijn ontvangt het kind een mooi diploma.

 

Sietse Kuipers
De LeerLijn Rekenen - Breuken

Amaray-doos
€ 14.95

Sietse Kuipers
De LeerLijn Rekenen - Procenten

Amaray-doos
€ 14.95

Sietse Kuipers
De LeerLijn Rekenen - Metriek stelsel

Amaray-doos
€ 14.95

Sietse Kuipers
De LeerLijn Rekenen - (Staart)delingen

Amaray-doos
€ 14.95

Sietse Kuipers
De LeerLijn Taal - Ontleden

Amaray-doos
€ 14.95

Sietse Kuipers
De LeerLijn Taal - Spelling

Amaray-doos
€ 14.95

Sietse Kuipers
De LeerLijn Taal - Werkwoordspelling

Amaray-doos
€ 14.95

 

Deze titels zijn verkrijgbaar bij www.karakterinteractive.nl, boekhandel en warenhuis.

Netwerkversies cd-roms De LeerLijn
De cd-roms zijn ook als netwerkversies beschikbaar voor gebruik op scholen. Stuur voor informatie over prijzen en voorwaarden een mail naar info@karakterinteractive.nl.

 

[ top ]

 

Serie SLIM OEFENEN
Veel basisschoolleerlingen hebben behoefte aan extra oefening met aparte leerstofonderdelen. In sommige gevallen om de stof nog eens ter herhalen als de kennis is weggezakt. Of om de leerstof extra te oefenen als het om een moeilijk onderdeel gaat. De serie SLIM OEFENEN speelt daarop in met titels over specifieke leerstofonderdelen van taal en rekenen. Bijvoorbeeld over d's en t's en sterke en onregelmatige werkwoorden.

De software is slim opgezet en eenvoudig te bedienen. Kinderen kunnen direct starten. Programma openen, naam typen (bij de eerste keer gebruiken) of naam kiezen (bij daarop volgende keren) en direct aan de slag! Alle cd-roms in de serie SLIM OEFENEN bevatten een groot aantal opgaven die verdeeld zijn in een oefendeel en een toetsdeel. Bij de opgaven in het oefendeel hoort een beknopte uitleg die dient als geheugensteuntje. Bij foute antwoorden wordt direct een tip gegeven die leidt naar het juiste antwoord. In het oefendeel wordt een onbeperkte hoeveelheid opgaven over het gekozen leerstofonderdeel gegenereerd. Het kind bepaalt zelf wanneer het wil stoppen. Het toetsdeel bevat een vast aantal opgaven.
Als het kind besluit te stoppen met oefenen, wordt getoond hoeveel opgaven goed en fout zijn gemaakt. Met 1 muisklik kan het kind het resultaat van zijn werk bekijken. Na een toets is een rapportje beschikbaar dat afgedrukt kan worden.

In de beheermodule kunnen ouders en leerkrachten de resultaten van ieder kind apart bekijken in een logboek. De antwoorden worden per gebruiker per sessie weergegeven. U kunt per categorie opgaven bekijken in welke onderdelen goed of zwak wordt gepresteerd. De beheermodule is toegankelijk met een zelf ingegeven wachtwoord.

De serie SLIM OEFENEN is in ontwikkeling. Dat betekent dat er regelmatig nieuwe titels verschijnen.

 

Sietse Kuipers
SLIM OEFENEN met d's en t's en sterke en onregelmatige werkwoorden voor groep 7 en 8

Amaray-doos
€ 12.95
Meer info

Sietse Kuipers
SLIM OEFENEN met begrijpend en studerend lezen voor groep 7 en 8

Amaray-doos
€ 19.95
Meer info

 

Deze titels zijn verkrijgbaar bij www.karakterinteractive.nl, boekhandel en warenhuis.

 

[ top ]

 

Serie Wiskunde Interactief
Wiskunde is voor veel leerlingen in het voortgezet onderwijs een moeilijk vak. De grootste moeilijkheid ligt in het feit dat wiskunde werkt (en moet werken) met abstracte begrippen. Vaak ontstaan al in de eerste maanden de eerste hiaten in de kennis. In veel gevallen zien ouders zich genoodzaakt het kind zelf bijles te geven, maar algauw merken zij dat hun eigen kennis tekortschiet.
Om tegemoet te komen aan de behoefte aan goed wiskunde-oefenmateriaal, heeft Karakter Uitgevers een uitgebreide cd-romserie genaamd Wiskunde Interactief uitgegeven. Deze cd-roms behandelen alle wiskunde-onderwerpen die aan bod komen in het eerste, tweede en derde leerjaar van havo/vwo en het eerste leerjaar van het vmbo . Ter voorbereiding van het wiskunde-onderwijs op de middelbare school is een aparte cd-rom voor de basisschool met leerstof over breuken uitgebracht.
Met behulp van bewegende beelden en animaties wordt moeilijke en abstracte stof op een zeer inzichtelijke wijze uitgelegd en concreet gemaakt. De cd-roms laten het kind op een alternatieve manier zien hoe een (wiskunde-)onderwerp benaderd kan worden om het volledig te begrijpen.

Kenmerken van de serie Wiskunde Interactief:

 • De uitleg gaat nooit te snel of te langzaam
  Elke leerling kan de stof in zijn eigen tempo uitgelegd krijgen - hij klikt zelf op een knop voor de volgende stap.
 • Eindeloos veel oefenstof, door de computer gegenereerd
  De leerling wordt door de software op zijn persoonlijke zwakke punten gecorrigeerd en eventuele hiaten in de kennis worden door de computer opgemerkt, waarna de leerling via een muisklik wordt verwezen naar een ander scherm waar hij eerst de ontbrekende kennis kan aanvullen. Een door de leerling gegeven fout antwoord wordt direct verbeterd en uitgelegd. Een vergelijkbare soort vraag wordt vervolgens vrij snel opnieuw gesteld, zodat de leerling direct op zijn eigen zwakke punten wordt gecorrigeerd.
  Om te toetsen of een leerling de stof ook echt beheerst, kent elke paragraaf een oefendeel en deze wordt vrijwel altijd afgesloten met een toets. Toetsen van de geoefende stof worden door de computer gegenereerd - de toetsen verschillen dus per leerling. Alle sommen worden tijdens een toets direct uitgelegd en verbeterd.
 • Bij de meeste paragrafen in deze software zit ook een huiswerkprogramma. Een leerling kan zelf een som uit zijn eigen schoolboek intypen en krijgt dan een volledige berekening en uitleg!
 • Printbare opgaven met of zonder uitgewerkte antwoordvellen
  Elke paragraaf kent een vel afdrukbare opgaven plus een apart vel met dezelfde opgaven, maar nu met de antwoorden en de berekeningen erbij. Ook deze afdrukbare opdrachtvellen worden door de computer gegenereerd en zijn dus elke keer anders.
 • Auditieve ondersteuning
  Als extraatje bevatten de cd-roms veel gesproken tekst en uitleg. Daardoor worden ook zwakke lezers en dyslectische kinderen geholpen bij het doorgronden van de wiskundestof.
 • Wiskunde is een bouwwerk...
  Bijna altijd is moeite met wiskunde te herleiden tot hiaten in kennis van oude stof. Wiskunde is een bouwwerk. Oude stof moet voor de leerling altijd beschikbaar blijven en snel terug te vinden zijn. De los verkrijgbare cd-roms worden na installatie toch gebundeld tot één overzichtelijk geheel waarin ook vergeten onderwerpen snel zijn terug te vinden en even snel kunnen worden herhaald. Bij elke nieuwe installatie van een cd-rom wordt de index aangevuld zodat ook oude stof nog steeds snel vindbaar en beschikbaar is.

Serie-overzicht:

 

Liesbeth van der Plas
Breuken voor de Basisschool

Amaray-doos
€ 17.50

Liesbeth van der Plas
Breuken voor de Basisschool, Vmbo, Havo, VWO en Pabo

Amaray-doos
€ 17.50

   

Liesbeth van der Plas
Vmbo Negatieve getallen

Amaray-doos
€ 17.50

Liesbeth van der Plas
Vmbo leerjaar 1 deel 1

Amaray-doos
€ 17.50

Liesbeth van der Plas
Vmbo leerjaar 1 deel 2

Amaray-doos
€ 17.50

Liesbeth van der Plas
Havo/VWO Wiskunde voor de brugklas

Amaray-doos
€ 24.95

Liesbeth van der Plas
2 Havo/VWO Lineaire verbanden

Amaray-doos
€ 17.50

Liesbeth van der Plas
2 Havo/VWO Ontbinden in factoren en vergelijkingen

Amaray-doos
€ 17.50

Liesbeth van der Plas
2 Havo/VWO Wortels en kwadratische vergelijkingen

Amaray-doos
€ 17.50

Liesbeth van der Plas
2 Havo/VWO De stelling van Pythagoras

Amaray-doos
€ 17.50

Liesbeth van der Plas
3 Havo/VWO Lineaire verbanden

Amaray-doos
€ 17.50

Liesbeth van der Plas
3 Havo/VWO Goniometrie

Amaray-doos
€ 17.50

Liesbeth van der Plas
3 Havo/VWO De abc-formule en parabolen

Amaray-doos
€ 17.50

 

Deze titels zijn verkrijgbaar bij www.karakterinteractive.nl, boekhandel en warenhuis.

Netwerkversies cd-roms Wiskunde Interactief
De cd-roms zijn ook als netwerkversies beschikbaar voor gebruik op scholen. Stuur voor informatie over prijzen en voorwaarden een mail naar info@karakterinteractive.nl.

 

[ top ]

 
Aanbieding Luisterjeugdboeken en Computerboeken voor kinderen

Op het bestelformulier bij deze mailing kunt u gebruikmaken van een speciale aanbieding van populaire luisterjeugdboeken, ingesproken door de auteur of een bekende acteur. Bijzondere titels van gelauwerde schrijvers zoals Koning van Katoren van Jan Terlouw en Kruistocht in spijkerbroek van Thea Beckman tegen een voordelige prijs! Daarnaast kunt u computerboeken voor kinderen van de bekende uitgeverij Visual Steps bestellen.

Bestelformulier openen »

[ top ]

 
Netwerkversies

De cd-roms zijn ook als netwerkversies beschikbaar voor gebruik op scholen. Stuur voor informatie over prijzen en voorwaarden een mail naar info@karakterinteractive.nl.

[ top ]

 
Waar te koop?

Alle titels die in deze Nieuwsbrief worden besproken, zijn verkrijgbaar bij boekhandel, warenhuis en www.karakterinteractive.nl.

[ top ]

 
Colofon

Indien u vragen of opmerkingen heeft over deze nieuwsbrief, verzoeken wij u gebruik te maken van volgend e-mailadres: nieuwsbrief@karakterinteractive.nl

Uw e-mailadres wijzigen
Om uw e-mailadres te wijzigen, meldt u zich eerst af met uw oude e-mailadres op www.karakterinteractive.nl. Daarna meldt u zich weer aan met uw nieuwe e-mailadres.