Advies op maat

U zoekt een oefenprogramma voor een specifiek doel?
Klik op de uitspraak die aansluit bij wat u zoekt en lees het bijbehorende advies.

Ik zoek

software om te oefenen voor de Cito Entreetoetsen groep 6, 7 of Centrale eindtoets in groep 8
Advies:
Kies voor de titels in de serie Toetstrainer. Met deze software bereidt uw leerling, zoon of dochter zich goed voor op de Entreetoetsen in groep 6 en 7 en de Centrale eindtoets in groep 8. In verschillende oefenniveaus went het kind aan het type opgaven en de tijdsdruk. De software houdt een logboek bij van de resultaten en geeft een signaal als er in bepaalde categorieën teveel fouten worden gemaakt. Ouders en leerkrachten kunnen dus precies nagaan op welk gebied extra instructie en oefening nodig is. Bijtijds ingrijpen zorgt ervoor dat de leerling optimaal kan worden voorbereid op de belangrijke Entreetoetsen en de Centrale eindtoets.
Meer informatie over de titels in de serie Toetstrainer »

Tip: Constateert de software dat het kind bepaalde kennis mist? Maak dan aanvullend gebruik van de series De LeerLijn en/of SLIM OEFENEN om specifieke leerstof te oefenen.
software waarin onderdelen van de basisschoolleerstof worden geoefend vanaf het beginniveau doorlopend tot aan het eindniveau
Advies:
Kies voor titels in de serie De LeerLijn. In deze slimme softwaretitels zijn complete deelleerlijnen taal en rekenen opgenomen waarin vanaf het startniveau telkens in een niveau hoger wordt geoefend. Uw leerling, zoon of dochter legt eerst een instaptoets af en wordt door de software op niveau ingedeeld. Daarna kan het oefenen beginnen: via tientallen stappen wordt uiteindelijk het hoogste niveau bereikt. Als tijdens het oefenen een niveau voldoende wordt beheerst, geeft de software toestemming om een toets te maken. Als het toetsresultaat voldoende is, wordt het volgende niveau aangeboden. De oefenstof sluit aan bij alle onderwijsmethoden van de basisschool.
Meer informatie over de titels in de serie De LeerLijn »
software om te oefenen met specifieke, afgeronde leerstofonderdelen van de basisschool
Advies:
Kies voor de titels in de serie SLIM OEFENEN. Deze serie bevat titels over afgebakende leerstofonderdelen, waarmee uw leerling, zoon of dochter gericht kan oefenen om zwakke punten te verbeteren. De oefenstof sluit aan bij alle onderwijsmethoden van de basisschool.
Tip: Meld u aan als abonnee op de gratis Karakter Interactive Nieuwsbrief en blijf via mail op de hoogte van de verschijning van nieuwe titels.
Meer informatie over de titels in de serie SLIM OEFENEN »